Tudi letos je, v času pred praznovanjem Dneva Zemlje, potekalo intenzivnejše ukvarjanje in ozaveščanje s problematiko okolja in onesnaženja. Z ozaveščevalno pogovorno uro, ki jo je vodila gospa Irena Bartok s podjetja Snaga, smo poskrbeli za nadgradnjo učnih vsebin na področju okoljske vzgoje in odgovornega ravnanja z odpadki. S poučnimi prosojnicami in videoposnetki je popestrila srečanje in pritegnila učence k sodelovanju. Učenci so skupinsko oblikovali plakate, preko katerih so spoznavali zanimivosti s področja problematike sveta odpadkov. Končno izdelan plakat je ostal na steni učilnice. Dejavnosti smo zaključili s čistilno akcijo. Zavihali smo rokave in se lotili urejanja in čiščenja šolske okolice. Prav vsi smo zavzeto delali in bili ponosni na opravljeno delo. Naša okolica je sedaj čista in urejena. Želimo si, da bi dolgo ostala taka.

Katarina Kralj