Šolski sklad

Namen šolskega sklada je zbiranje sredstev s pomočjo donacij, zbiralnih akcij (star papir, baterije, kartuše…), prostovoljnih prispevkov staršev, občanov…. za:

 • pomoč učencem pri udeležbi v nadstandardnemu programu šole (šole v naravi, izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih),
 • sofinanciranje dejavnosti obveznega programa šole, če se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, kulturnih prireditvah …), da bi bile le-te dostopne čim večjemu številu učencev,
 • nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video in IKT oprema, …),
 • zviševanje standarda pouka in podobno.

Predstavniki staršev:

 • za 1. razred – Natalija Ragolič,
 • za 2. razred – Doris Pavuna Stanko,
 • za 3. razred – Urška Hauptman,
 • za 4. razred – Katja Šnuderl,
 • za 5. razred – Sonja Štelcl – predsednica.

Predstavnice učiteljev:

 • Marija Kristan,
 • Darija Šildenfeld,
 • Mihaela Černko.