Neobvezni izbirni predmet

Na šoli se v tem šolskem letu izvajata 2 neobvezna izbirna predmeta: angleščina v 1. razredu in tehnika v 4. in 5. razredu.