Predstavitev

Znanje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika.

Kitajski pregovor

 

Na zahodnem obrobju Slovenskih goric se nahaja vas Svečina, kjer stoji stara, a zelo živahna stavba, ki se imenuje Podružnična šola Svečina. Pripada matični šoli Osnovna šola Kungota v Zg. Kungoti. Obdaja jo prelepa narava, kar s pridom uporabljamo tako pri pouku kot v neusmerjenem prostem času podaljšanega bivanja. Šola je letos dopolnila 130 let, kar priča o njeni bogati zgodovini.

V tem šolskem letu pouk obiskuje 25 otrok od 1. do 5. razreda. Da delo poteka nemoteno skrbijo učiteljice: Mihaela Černko, Božidara Kavčič, Katarina Kralj, Marija Kristan, Nataša Podgoršek, Milena Rataj, Darija Šildenfeld ter druge strokovne delavke OŠ Kungota, ki prihajajo občasno na šolo. Šolska vrata se odpirajo že zgodaj, ob 6.00 zjutraj, in zapirajo ob 16.30.

V tem šolskem letu učencem ponujamo kar nekaj interesnih dejavnosti: pevski zbor, folkloro, boks, glasbeno ustvarjalnico, novinarski krožek ter različne dejavnosti (projekt RaP), ki spodbujajo učence h gibanju. V sodelovanju z  matično šolo tudi na naši podružnici potekajo projekti: Bralni klub 4.,5. r. (po programu knjižničarke), Bralni nahrbtnik (1.–3. r.), Kulturna šola, Shema šolskega sadja, Policist Leon, Angleška bralna značka, Prežihova bralna značka (po programu knjižničarke), Vseživljenjsko učenje, Kulturni abonma in še kaj bi se našlo.

                                                                                              Vodja podružnične šole Svečina

  Marija Kristan

Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke.

Albert Einstein