Vsak tretji petek v novembru poteka v vzgojno izobraževalnih ustanovah vseslovenski projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk«. Istega dne obeležujemo tudi dan slovenske hrane.

Tudi na PŠ Svečina smo učencem  ta dan postregli zajtrk s črnim kruhom, maslom, medom, mlekom in jabolkom.

Namen projekta je učence izobraževati in ozaveščati o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad ter o prednostih uživanja lokalno pridelanih živil slovenskega izvora. Poudarek je tudi na pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo in o pomenu čim večje samooskrbe s kmetijskimi pridelki.

zapisala
Katarina Kralj