V šolskem letu 2019/2020 se je PŠ Svečina vključila v projekt »Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah«. Namen projekta je učencem in učenkam približati trajnostne, aktivne oblike prihoda v šolo in v popoldanskem času ter doseči spremembe potovalnih navad.
Cilji projekta so spremeniti potovalne navade učencev v smeri trajnostne mobilnosti, zmanjšanje motoriziranega prometa v okolici šole, zmanjšanje okoljskih obremenitev, spodbujanje gibanja otrok, krepitev zdravja in povečanje prihodov otrok v šolo na trajnosten način za 7% glede na izhodiščno stanje.

V času Evropskega tedna mobilnosti, od 16. 9. do 22. 9. 2019, smo izvedli aktivnost, ki poteka pod sloganom »Gremo peš s kokoško Rozi«. V tem tednu smo otroke (in starše) še posebej vzpodbujali, da so v šolo prihajali na načine trajnostne mobilnosti.
V šolo smo prihajali peš, s kolesom, rolerji, javnim prevozom ali na način skupne vožnje z osebnim avtomobilom.

Prihod otrok v šolo na trajnosten način smo glede na izhodiščno stanje povečali kar za 40%, saj smo zadnje dva dni prav vsi prišli v šolo na trajnostni način (100%).  Po enotedenski aktivnosti je potekalo še igranje iger s karticami, ki so si jih prislužili.

Na šoli bodo potekale tekom šolskega leta tudi dodatne aktivnosti s področja trajnostne mobilnosti, ki spodbujajo hojo, kolesarjenje in druge trajnostne prihode v šolo.

Katarina Kralj